Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Botoroaga pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare Locala cuprinde perioada de referinta aferenta programarii fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2021-2027. In procesul de elaborare a documentului se va tine cont atat de prevederile documentelor propunere la nivel european cat și de specificul local al comunei Botoroaga. Consultantul s-a asigurat ca documentul propus este in conformitate cu un proces de planificare locala care sa asigure coerenta politicilor de dezvoltare.

Viziunea regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2021-2027 este aceea de a deveni un promotor al competitivitatii atat in domeniul industrial, cat și în agricultură, dar și al economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri performant bazat pe resurse umane competente, integrarea tehnologiilor inovative și promovarea dezvoltarii durabile. Bazată pe concluziile analizei socio·economice și SWOT, pe avantajele comparative ale regiunii, pe punctele tari și oportunitățile acesteia, strategia, prin structură și conținut urmărește formularea unui răspuns coerent și articulat la problemele și punctele slabe ale regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice ce susține dezvoltarea economica și echilibrată a regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacității acesteia de a se adapta și de a putea răspunde la principalele schimbări economice cheie.

Sari la conținut