HOTARARE Nr.3 privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 si unele masu