Anunt concurs privind postul vacant - Șef Serviciu în cadrul Serviciului Public de Apă și Canal Comuna Botoroaga, județul Teleorman

Submitted by primaria on Mon, 10/03/2022 - 12:22

Primaria Comunei Botoroaga, cu sediul în Comuna Botoroaga, str. Principală, nr. 20, județul Teleorman, în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G.R. nr. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:

Șef Serviciu în cadrul Serviciului Public de Apă și Canal Comuna Botoroaga, județul Teleorman, post vacant, pe durată nedeterminată, în data de:

- 31.10.2022, ora 10:00, proba scrisă;

- 02.11.2022 ora. 09:00 interviul.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: o studii medii; o minim 10 ani vechime în muncă; o abilități de comunicare scris și verbal; o corectitudine, disciplină, disponibilitate, atenție, rigurozitate, capacitatea de a lucra independent, simțul răspunderii, abilități de comunicare, capacitatea de organizare a muncii și a unei echipe;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant la sediul primăriei comunei Botoroaga, str. Principală, nr. 20, la dna. Androne Nicoleta-Cătălina.

Condițiile de participare și bibliografia se afișează pe site-ul www.botoroaga.ro și la avizierul din incinta sediului primăriei comunei Botoroaga, județul Teleorman.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0247/442.106, e-mail: primaria.botoroaga@yahoo.com.