Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Botoroaga, judeţul Teleorman

Submitted by primaria on Fri, 06/10/2022 - 09:51

Primăria comunei Botoroaga, cu sediul în loc. Botoroaga, strada Principală, nr. 20, județul Teleorman, organizează concurs, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, în cadrul compartimentului Amenajarea teritoriului și urbanism, respectiv Inspector, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul compartimentului Contabilitate, taxe, impozite și monitorizare proceduri administrative ale U.A.T. Botoroaga, județul Teleorman.

Informaţii posturi scoase la concurs:

1. Inspector, Clasa I, Grad profesional asistent, compartiment: AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM 

2. Inspector, Clasa I, Grad profesional debutant, compartiment: CONTABILITATE, TAXE, IMPOZITE SI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Condiţii de participare: Pentru a participa la examenul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Botoroaga, județul Teleorman, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Amenajarea teritoriului şi urbanism
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism şi construcţii
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

2. inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Contabilitate, taxe, impozite şi monitorizarea procedurilor administrative
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Concursul se va desfășura la sediul primăriei comunei Botoroaga, după cum urmează:

a.) publicare anunț: 08.06.2022

b.) perioada depundere dosare de către candidați: 08.06.2022 - 27.06.2022

c.) Selectia dosarelor de inscriere: 28.06.2022 – 04.07.2022 ;

d.) Data si ora probei scrise : 11.07.2022, ora 10:00;

e.) Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la data susținerii probei scrise.

Acte necesare

Dosarul de înscriere la examen se poate depune la sediul Primăriei comunei Botoroaga, la secretarul comisiei de concurs, în perioada 08.06.2022 - 27.06.2022 şi va conţine, în mod obligatoriu  documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Date contact:

Secretar general U.A.T. Botoroaga - Columban Mariana Ramona

Telefon – 0784.289.260

E-mail – secretarbotoroaga78@yahoo.com / primaria.botoroaga@yahoo.com