Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Submitted by primaria on Wed, 06/08/2022 - 15:20
Cadastru gratuit

OCPI TELEORMAN anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1.), și (2.) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării - 14.06.2022

Data de sfârșit a afișării - 12.08.2022

Adresa locului afișării publice - Căminul Cultural Botoroaga, sat Botoroaga, str. Principală, nr. 24, județul Teleorman.