Regulament de ordine interioară

DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI BOTOROAGA NR. 72/13.04.2021

privind : aprobarea actualizării Regulamentului de ordine interioară a aparatului de specialitate al primarului comunei Botoroaga, județul Teleorman