Anunt concurs privind postul vacant - Șef Serviciu în cadrul Serviciului Public de Apă și Canal Comuna Botoroaga, județul Teleorman

Submitted by primaria on Mon, 10/03/2022 - 12:22

Primaria Comunei Botoroaga, cu sediul în Comuna Botoroaga, str. Principală, nr. 20, județul Teleorman, în conformitate cu prevederile art. 7 din H.G.R. nr. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:

Șef Serviciu în cadrul Serviciului Public de Apă și Canal Comuna Botoroaga, județul Teleorman, post vacant, pe durată nedeterminată, în data de:

- 31.10.2022, ora 10:00, proba scrisă;

- 02.11.2022 ora. 09:00 interviul.

 

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Botoroaga, judeţul Teleorman

Submitted by primaria on Fri, 06/10/2022 - 09:51

Primăria comunei Botoroaga, cu sediul în loc. Botoroaga, strada Principală, nr. 20, județul Teleorman, organizează concurs, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional Asistent, în cadrul compartimentului Amenajarea teritoriului și urbanism, respectiv Inspector, clasa I, grad profesional Debutant în cadrul compartimentului Contabilitate, taxe, impozite și monitorizare proceduri administrative ale U.A.T.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Submitted by primaria on Wed, 06/08/2022 - 15:20

OCPI TELEORMAN anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin (1.), și (2.) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării - 14.06.2022

Data de sfârșit a afișării - 12.08.2022

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT - PAZNIC PRIMARIE

Submitted by primaria on Tue, 11/23/2021 - 09:57

Primăria comunei Botoroaga, cu sediul în loc. Botoroaga, strada Principală, nr. 13, județul Teleorman, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – paznic sediu institutie, post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs: